Wybór języka

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Formularz logowania


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Sposób realizacji projektu

Projekt obejmuje etapy: projektowania, rozwoju i wdrożenia, które będą poddawane bieżącej ewaluacji postępów i tymczasowych rezultatów jak również ciągłych działań służących rozpowszechnianiu i wykorzystaniu produktów i rezultatów projektu.

  • Pierwszym etapem jest projektowanie, które obejmuje: szczegółowe wytyczne dotyczące kształcenia na odległość (DL), wskazówki metodyczne ułatwiające rozpoznanie potrzeb edukacyjnych społeczności żyjących na terenach  trudno dostępnych, wymogi dotyczące tworzenia materiałów edukacyjnych i adaptowania modułu kształcenia na odległość (DL) do szkół/ kształcenia dorosłych, wytyczne dotyczące rozwoju systemu pomocy i wsparcia w kształceniu na odległość (DL), itp.
  • Kolejny etap to rozwój projektu, w trakcie którego tworzone są systemy, narzędzia i materiały jednocześnie testowane w miarę ich tworzenia,
  • Trzecim etapem jest wdrażanie opracowanego modułu kształcenia na odległość w 5 wybranych społecznościach żyjących na terenach trudno dostępnych w Grecji, Finlandii, Polsce, Bułgarii i na Cyprze (Rysunek 1).

 

europe-map2.jpg

Wstępna analiza potrzeb edukacyjnych na obszarach objętych projektem ( Cyklady – Grecja, Kula – Bułagaria, Fornetka – Polska, Ullava – Finlandia i Palaichori – Cypr) wykazała, że ludność lokalna jest zainteresowana kursami języka angielskiego, muzyką, sztuką (kursy dla szkół jak i dla dorosłych), nauką przedmiotów ścisłych (w szkołach), kursami komputerowymi, kursami zaznajamiającymi z europejską polityką dla obszarów wiejskich, szkoleniami w zakresie rolnictwa, agroturystyki i wspierania rodzin w zapobieganiu niewłaściwym zachowaniom u dzieci (narkomania, agresja itp.)Tak wiec po potwierdzeniu i zaktualizowaniu listy potrzeb edukacyjnych na początku realizacji projektu, partnerzy mają za zadanie opracowanie programów, napisanie na ich podstawie scenariuszy kursów na odległość w języku angielskim, po czym zaadoptowanie ich zgodnie z potrzebami poszczególnych grup odbiorców w różnych krajach, a następnie eksperymentalne wdrażanie na obszarach objętych projektem.
Niektóre e-kursy są prowadzone w więcej niż jednym kraju.Kursy są realizowane w trybie synchronicznym (pod opieką osoby prowadzącej kurs na odległość) bądź w trybie asynchronicznym (samodzielna praca uczestników kursu). W obu przypadkach uczących się wspiera lokalny nauczyciel lub instruktor ułatwiający korzystanie z narzędzi TIK oraz komunikację.

Dzięki powyższym działaniom jest możliwe oddzielenie procesów doboru treści, tworzenia, udoskonalania i prowadzenia kursów. Mając na celu uniwersalny charakter modelu, rola eksperta (odpowiedzialnego za dobór treści) jest inna niż twórcy kursu (odpowiedzialnego za napisanie scenariusza kursu na podstawie podanych konkretnych treści i wytycznych) oraz osoby prowadzącej kurs na odległość i nauczyciela/instruktora lokalnego.

Metody stosowane w projekcie pozwalają grupom docelowym:

  • Uczestniczyć za pośrednictwem kamer video w lekcjach pod opieką osoby prowadzącej kurs na odległość, brać w nich aktywny udział poprzez używanie różnych narzędzi TIK (w trybie synchronicznym).
  • Zdobywać wiedzę, korzystając z wcześniej przygotowanych przez osobę prowadzącą kurs na odległość materiałów i dostarczonych za pośrednictwem odpowiednich narzędzi.
  • Pracować samodzielnie, korzystając z właściwego materiału edukacyjnego i oprogramowania komputerowego szkoły (tryb asynchroniczny).
  • Komunikować się i współpracować z kolegami z krajów partnerskich projektu, posługując się współczesnymi narzędziami komunikacji do realizacji dobrze przygotowanych i zorganizowanych zadań edukacyjnych.


Zastosowanie i wykorzystanie narzędzi e-Learning 2.0 w proponowanych przez projekt REVIT e-kursach umożliwia uczestnikom wprowadzanie własnych treści (np. w formie: blogu, podcastu, nagrań itp.), które wzbogacają pierwotny kształt e-kursu oraz dostosowują go do indywidualnych potrzeb.project-pic1.JPG
 
Odwiedź nas na Facebooku

Szukaj...

Artykuły Revit

Delicious