Kielivaihtoehdot

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Sisäänkirjautumislomake


Salasana unohtunut?
Ei vielä käyttäjätunnusta? Luo tunnus
Hankkeen lähestymistapa

Hankkeessa on suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaihe, joita tukee jatkuva edistymisen ja alustavien tulosten seuranta ja jatkuvat arviointitoimenpiteet, joiden tarkoituksena on levittää ja hyödyntää hankkeen tuotteita ja tuloksia:
•    Hanke alkaa suunnitteluvaiheella, jossa määritellään etäopiskelumalli, syrjäisten yhteisöjen koulutustarpeiden tunnistamismenetelmät, oppimateriaalin kehittäminen ja etäopiskelumallin mukauttaminen kouluihin/aikuiskoulutukseen, kehiteltävä etäopiskelun palvelujärjestelmä jne.
•    Sitä seuraa kehitysvaihe, jossa valmistetaan järjestelmät, välineet ja materiaalit. Niitä aletaan testata heti niiden valmistuttua.
•    Toteutusvaiheessa etäopiskelumallia sovelletaan viidessä valitussa syrjäisessä yhteisössä Kreikassa, Suomessa, Puolassa, Bulgariassa ja Kyproksella (kuva 1).

europe-map2.jpg

Alustava analyysi koulutustarpeista osallistuvien maiden sovellusalueilla (Kreikan Kykladeilla,  Bulgarian Kulassa, Puolan Fornetkassa, Suomen Ullavassa ja Kyproksen Palaichorissa) osoitti, että paikalliset ihmiset olisivat alustavasti erittäin kiinnostuneita seuraavien aiheiden kursseista:

 

englannin kielen oppiminen, musiikki, kuvataide (koululaisille ja aikuisopiskelijoille), luonnontieteet (koululaisille), tietokoneen ja Internetin käyttö ja eurooppalainen syrjäisten maaseutualueiden politiikka, luonnonmukainen viljely, maaseutumatkailu ja perheneuvonta lasten ongelmakäyttäytymisen, kuten huumeidenkäytön, aggressiivisuuden ym. varalta (aikuisopiskelijoille).


Niinpä hankkeen alussa tarpeiden vahvistamisen/päivittämisen jälkeen osapuolet suunnittelevat, kehittävät, mukauttavat tai lokalisoivat joitakin koulutus- ja verkkokurssimalleja omiin kieliinsä ja tarpeisiinsa sekä kokeilevat niitä käytännössä.

 

Osa koulutusaktiviteeteista toteutetaan useamman maan paikallisten sovellusalueiden yhteistyönä.

Kurssit toteutetaan joko ”etäohjaajan” vetämänä (reaaliaikaisena video-opetuksena) tai oppijoiden toimesta (itsenäisenä opiskeluna verkkoympäristössä), jolloin heitä tukee ainoastaan paikallinen moderaattori (esim. TVT-työkalujen käytössä ja tarvittaessa englanninkielisessä viestinnässä kansainvälisissä oppimisaktiviteeteissa) tai molempia tapoja yhdistämällä.

Edellä mainitun kautta voidaan erottaa sisällönkehityksen, kurssisuunnittelun ja -kehittelyn sekä kurssien toteutuksen prosessit. Tavoitteena on kestävä malli, ja niinpä aihepiiri-asiantuntijan (joka vastaa sisällön kehittämisestä) rooli on erotettu kurssinkehittäjän (joka voi luoda kurssin tiettyjen sisältöjen ja ohjeiden perusteella) roolista ja paikallisten tai etäohjaajien roolista (paikallinen ”perehtynyt” henkilö, joka kykenee toteuttamaan kurssin tai tukemaan sitä tai ”etäohjaaja”).

Menetelmällinen lähestymistapa mahdollistaa kohderyhmien:

  • osallistumisen videoneuvottelun välityksellä etäohjaajan vetämään opetukseen ja kommunikoinnin erityisten TVT-välineiden kautta opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa (reaaliaikainen video-opetus)
  • osallistumisen etäohjaajan toteuttamille nauhoitetuille oppitunneille erityisten TVT-välineiden välityksellä
  • itsenäisen työskentelyn koulun tietokoneilla asianmukaisia opetusmateriaaleja ja tietokoneohjelmia käyttäen (etäopiskelu verkkoympäristössä)
  • kommunikoinnin ja yhteistyön muissa osallistujamaissa olevien opiskelutovereiden kanssa käyttämällä nykyaikaisia välineitä, saatavilla olevia viestintätiloja ja hyvin suunniteltuja ja jäsenneltyjä koulutusaktiviteetteja

 

Oppiminen 2.0 -työkalujen omaksumisella ja hyödyntämisellä etäopiskeluviitekehyksen toteutusvaiheessa voidaan luoda käyttäjien tuottamaa sisältöä (esim. käyttäjien blogeja, podcast-tallenteita jne.) täydentämään verkkokurssin alkuperäistä sisältöä.

project-pic1.JPG
 
Find us in facebook

Etsi...

Revit Articles

Delicious