Επιλογή Γλώσσας

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Φόρμα Σύνδεσης


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Προσέγγιση

Το έργο ακολουθεί στάδιο σχεδιασμού, στάδιο ανάπτυξης, στάδιο υλοποίησης, με την υποστήριξη της συνεχούς αξιολόγησης της πορείας του και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και συνεχείς δραστηριότητες αξιοποίησης που στοχεύουν στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και προϊόντων του έργου:
•    Ξεκινά με το στάδιο σχεδιασμού: προδιαγραφές για το μοντέλο εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, προδιαγραφές για τη μεθοδολογία του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών της απομακρυσμένης κοινότητας, προδιαγραφές για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και για την προσαρμογή του μοντέλου εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, προδιαγραφές για το σύστημα παροχής υπηρεσιών εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί κλπ.
•    Ακολουθεί το στάδιο ανάπτυξης, από το οποίο θα προκύψουν τα συστήματα, τα εργαλεία και το υλικό, τα οποία θα είναι σταδιακά διαθέσιμα να υποβληθούν σε έλεγχο, καθώς δημιουργούνται,
•    Το οποίο σχετίζεται με το στάδιο υλοποίησης, στα πεδία εφαρμογής, κατά το οποίο, το μοντέλο εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί σε 5 επιλεγμένες απομακρυσμένες κοινότητες στην Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο (Σχήμα 1).

europe-map2.jpg

Η προκαταρκτική ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών στις περιοχές εφαρμογής των συμμετεχόντων χωρών (Κυκλάδες – Ελλάς, Kula – Βουλγαρία, Fornetka – Πολωνία, Ullava – Φινλανδία και Παλαιχώρι – Κύπρος) έδειξε ότι οι κάτοικοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν μαθήματα (ενδεικτικά):

 

εκμάθησης αγγλικών, μουσικής, τέχνης (για μαθητές σχολείου και ενήλικες), φυσικών επιστημών (για μαθητές σχολείου), χρήσης υπολογιστών και Διαδικτύου και Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, βιολογικής γεωργίας αγροτουρισμού και συμβουλευτικής γονέων σε θέματα παραβατικής συμπεριφοράς παιδιών [ναρκωτικά, βία κλπ.] (για ενήλικες).


Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιωθούν και ενημερωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες που δηλώθηκαν στην αρχική φάση σχεδίασης του έργου, οι αρμόδιοι εταίροι θα σχεδιάσουν, αναπτύξουν, προσαρμόσουν ή/και μεταφράσουν στη γλώσσα τους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους, έναν αριθμό πρότυπων δειγμάτων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ηλεκτρονικών μαθημάτων, και θα τα υλοποιήσουν πειραματικά.


Μερικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν από κοινού, με τα πεδία δράσης από άλλες χώρες.

Τα μαθήματα υλοποιούνται είτε με έναν «απομακρυσμένο» εκπαιδευτή (σύγχρονη μάθηση), είτε μελετώνται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, χωρίς την παρουσία (εικονική ή πραγματική) του εκπαιδευτή (ασύγχρονη μάθηση), αλλά με την υποστήριξη του τοπικού συντονιστή (π.χ. βοήθεια στη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, βοήθεια στην επικοινωνία στην αγγλική ή άλλη γλώσσα, όταν απαιτείται στις διεθνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ) ή με μια «μεικτού τύπου» μάθηση.

Με τα παραπάνω, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των διαδικασιών της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, του σχεδιασμού και ανάπτυξης των μαθημάτων και της παράδοσης των μαθημάτων. Με στόχο τη βιωσιμότητα του μοντέλου, ο ρόλος του ειδικού ως προς το γνωστικό αντικείμενο (υπεύθυνος για την ανάπτυξη του περιεχομένου), διαχωρίζεται από τον ρόλο του σχεδιαστή και δημιουργού του μαθήματος (ο οποίος θα μπορεί να δημιουργήσει ένα μάθημα, δεδομένου του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και βάσει συγκεκριμένων οδηγιών), καθώς και από τον ρόλο του τοπικού ή απομακρυσμένου εκπαιδευτή - εισηγητή του μαθήματος (ένα ικανό μέλος της τοπικής κοινότητας ο οποίος θα μπορεί να παραδώσει ή να υποστηρίξει το μάθημα, ή ένας απομακρυσμένος εκπαιδευτής).

Η μεθοδολογική προσέγγιση επιτρέπει στις ομάδες στόχου:

  • Να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης σε ένα μάθημα που παραδίδει ένας απομακρυσμένος εκπαιδευτής, έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ΤΠΕ, είτε με τον εκπαιδευτή, είτε με άλλους εκπαιδευόμενους (σύγχρονη μορφή εξ’ αποστάσεως μάθησης)
  • Να παρακολουθούν καταγεγραμμένα σε αποθηκευμένα αρχεία, μαθήματα τα οποία έχει παραδώσει ένας απομακρυσμένος εκπαιδευτής, μέσω κατάλληλου εργαλείου
  • Να εργάζονται αυτόνομα, χρησιμοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό στους σχολικούς (και όχι μόνο) υπολογιστές (ασύγχρονη μορφή εξ’ αποστάσεως μάθησης)
  • Να επικοινωνούν, να συνεργάζονται με τους κατοίκους άλλων απομακρυσμένων κοινοτήτων από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, να δημιουργούν, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα σύγχρονα εργαλεία και τους ηλεκτρονικούς – εικονικούς τόπους επικοινωνίας, υλοποιώντας κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται σε προηγμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

 

Η υιοθέτηση και αξιοποίηση των εργαλείων e-Learning 2.0, όπως προτείνει το εξ’ Αποστάσεως μοντέλο μάθησης, επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες κατά το στάδιο της υλοποίησης (π.χ. εγγραφές χρηστών σε blogs, καταγραφές ηχητικές και οπτικές σε podcasts κλπ.), το οποίο θα εμπλουτίσει το αρχικό περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

project-pic1.JPG
 
Βρείτε μας στο Facebook

Αναζήτηση...

Revit Άρθρα

Delicious