Избор на език

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Форма за вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Подход

Проектът се състои от няколко фази: дизайн, развитие, изпълнение, подкрепено от текуща оценка на прогреса и междинните резултати и продължителни валоризационни дейности целящи разпространението и употребата на продуктите и резултатите:

•    Дизайн: спецификации на модела за дистанционно обучение, спецификации на методологията за идентифициране на нуждите на хората, живеещи в отдалечените райони, спецификации за учебните материали и за адаптация на модела  за училищно обучение.
•    Развитие: създаване на системи, инструменти и материали за тестване;
•    Изпълнение: в 5 места, където се прилага модела (отдалечени общности в Гърция, Финландия, Полша, България и Кипър) (Фигура 1).

europe-map2.jpg


Предварителния анализ на образователните нужди в местата на приложение на модела (Циклади – Гърция, Кула – България, Форнетка – Полша, Улава – Финландия и Палайчори – Кипър) показа, че местните хора биха били силно заинтересовани от курсове по английски език, музика, изкуство (за училищно образование и обучение на възрастни), наука (за училищно образование), компютри и интернет и познание на Европейската политика за отдалечените райони, земеделие, агро-туризъм и познания на родителите за разпознаване на опасно поведение на децата спрямо наркотици, агресия и др. (обучение за възрастни).


По този начин, след проверка и допълване на списъка от нужди, партньорите адаптират образователните дейности според техния език и нужди и започват да ги прилагат експериментално.
Някои образователни дейности се изпълняват съвместно в районите в повече от една страна.

Курсовете се водят от “дистанционен” инструктор (синхронно) или от самите обучаващи се (асинхронно) с подкрепата на модератор за улесняване на комуникацията на английски език или по “смесен” начин.
По този начин постигаме разделяне на процесите за развиване на съдържанието, дизайна на курсовете и начините за тяхното провеждане. Така целим в устойчивостта на модела, ролята на човека, който е отговорен за съдържанието да е разделена от тази на човека, който разработва курсовете, предвид специфичното съдържание и инструкции, а също така и от ролята на на местния или “дистанционния” инструктор, който води или подпомага курсовете.Методологическия подход позволява на различните заинтересовани групи да:
  • Участват чрез видео конференция в урок, воден от “дистанционен” инструктор (синхронно дистанционно обучение);
  • Посещават предварително заснети уроци, проведени от “дистанционен” инструктор чрез специален набор от инструменти;
  • Работят самостоятелно използвайки подходящи образователни материали и софтуер в базите на училищата (асинхронно дистанционно обучение);
  • Комуникират, взаимодействат и творят с техните колеги в другите страни използвайки модерните технологии чрез добре обмислени и структурирани образователни дейности.


Възприемането и използването на e-Learning 2.0 инструментите на предложеното дистанционно обучение позволява създаване на потребителско съдържание по време на фазата на развитие (блогове, подкастинги и др.), което обогатява първоначалното съдържание на електронния курс.

project-pic1.JPG
 
Намерете ни във Фейсбук

Търсене...

Ревит статии

“Вкусно”