Kielivaihtoehdot

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Sisäänkirjautumislomake


Salasana unohtunut?
Ei vielä käyttäjätunnusta? Luo tunnus
Hankkeen tulokset
REVIT-hanke kehittää etäopiskeluviitekehyksen (DL framework), joka toimii multimodaalisena oppimis- ja viestintäalustana. Hanke saavuttaa seuraavat tulokset ja tuotteet:
  • Verkkopohjainen etäopiskelupalvelun, joka hyödyntää toisen sukupolven Internetin kehitystä verkko-oppimiseen. Palvelu tukee sekä reaaliaikaista video-opetusta että itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, mukaan lukien oppiminen 2.0 -työkaluja ja -ominaisuuksia, ja noudattaa sopivaa pedagogista lähestymistapaa.
  • Hyvin dokumentoidun ja helposti ymmärrettävissä ja sovellettavissa olevan menetelmävalikoiman etäopiskeluviitekehyksen käyttöön eri koulutussektoreilla syrjäisten yhteisöjen oppimistarpeisiin. Tämä kirjataan viitekehyksen tuotosten käyttöohjeisiin kouluja ja aikuiskoulutusta varten, minkä lisäksi suosituksia esitetään myös muille koulutustasoille.
  • Pienten ja syrjäisten koulujen elvytyksen palauttamalla niiden rooli syrjäisten maaseutuyhteisöjen elinikäisen oppimisen keskuksena.
  • Inhimillisten voimavarojen käyttöönoton syrjäisillä maaseutu- ja saaristoalueilla. Esimerkiksi opettajien tai muiden innostuneiden, tulevaisuusorientoituneiden ja koulutettujen yhteisön jäsenien avulla voidaan varmistaa kunkin paikallisyhteisön todellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen kartoittamalla niitä paikallisväestöltä.
  • Laajennettavissa oleva tietokannan, joka sisältää prototyyppikursseja koululaisille ja aikuisille, TVT-pohjaista oppimateriaalia ja tilanteita koulutustoimintaan jne. Materiaalin mukana on myös käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka on tuotettu etäopiskelupalveluun sisältyvillä web 2.0 -työkaluilla. Käyttäjien tuottama sisältö rikastuttaa kurssien suunnittelijoiden tuottamaa alkuperäistä sisältöä.
  • Tutkimuksia ja raportteja, jotka kuvailevat etäopiskeluviitekehystä koskevaa kokeilua viidellä Euroopan syrjäisellä kokeilualueella hankkeen kumppanimaissa (Kreikassa, Suomessa, Puolassa, Bulgariassa, Kyproksella) ja arvioivat koko hanketta.
  • Euroopan syrjäisillä maaseutualueilla asuvia yhteisöjä, jotka ovat kokeilleet TVT-pohjaisia oppimiskokemuksia, joissa heillä on keskeinen rooli suorittamiensa etäkurssien muokkaamisessa.
  • Kouluttajien ja koulutuksen asiantuntijoiden yhteisön (opettajia, kouluttajia ym.), joka on osallistunut elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan aloitteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • Hankkeen loppupuolella järjestettävän konferenssin, jonka tavoitteena on esitellä sen tuloksia akateemiselle ja koulutuksen alan yhteisöille. Konferenssiin osallistuvat hankkeeseen jollain tavalla vaikuttaneet henkilöt kaikista kumppanimaista, jotta he voivat vaihtaa kokemuksiaan hankkeesta.

 

 
Find us in facebook

Etsi...

Revit Articles

Delicious