Επιλογή Γλώσσας

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Φόρμα Σύνδεσης


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Αποτελέσματα
Το έργο REVIT, με τη δημιουργία του πλαισίου για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, τα οποίο αποτελεί ένα πολυμεσικό μαθησιακό και επικοινωνιακό περιβάλλον, θα αποδώσει τα παρακάτω αποτελέσματα και προϊόντα:
  • Μια δικτυακή Υπηρεσία εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική μάθηση της δεύτερης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού, που υποστηρίζει τη σύγχρονη, αλλά και την ασύγχρονη μορφή εξ’ αποστάσεως μάθησης, που περιλαμβάνει λειτουργίες και εργαλεία e-Learning 2.0 και η οποία βασίζεται σε κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση.
  • Μια λεπτομερώς τεκμηριωμένη, εύληπτη και εύχρηστη μεθοδολογία για τη χρήση του πλαισίου για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες μιας απομακρυσμένης κοινότητας, στις οποίες και επικεντρώνεται. Η μεθοδολογία θα διατυπωθεί με τη μορφή κατάλληλων οδηγιών για τη χρήση του πλαισίου για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση για τη Σχολική βαθμίδα και για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ενώ θα δοθούν και προτάσεις για άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
  • Η αναζωογόνηση των μικρών, απομακρυσμένων σχολείων, δίνοντας νέα ώθηση στο σχολείο, επαναπροσδιορίζοντας τη λειτουργία του, ως πυρήνα για τη δια-βίου μάθηση μιας απομακρυσμένης αγροτικής κοινότητας.
  • Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε απομακρυσμένες αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, π.χ. δασκάλους ή άλλα εμπνευσμένα και με όραμα, μορφωμένα μέλη της τοπικής κοινότητας, πράγμα που μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προσεγγίζουμε πραγματικές μαθησιακές ανάγκες της τοπικής κοινότητας, ότι θα πετύχουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου, ζητώντας πληροφορίες από τον τοπικό πληθυσμό, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες, όπως ακριβώς εκφράζονται.
  • Μια επεκτάσιμη γνωστική βάση, με ένα σύνολο από δείγματα, πρότυπων μαθημάτων για σχολικούς μαθητές, αλλά και ενήλικες, με εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένα στις ΤΠΕ, κλπ. Το υλικό αυτό, συμπεριλαμβάνει και το υλικό που δημιουργούν οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Web 2.0 τα οποία είναι ενσωματωμένα στο Σύστημα Υπηρεσιών για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση και το οποίο θα εμπλουτίσει το αρχικό εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται από τους εξειδικευμένους σχεδιαστές των μαθημάτων.
  • Ερευνητικές μελέτες/αναφορές, με περιγραφές και διαπιστώσεις σχετικές με την πειραματική εφαρμογή του πλαισίου για την εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές (πεδία εφαρμογής) 5 Ευρωπαϊκών χωρών, και με την αξιολόγηση της συνολικής προσπάθειας.
  • Μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίοι θα έχουν συμμετάσχει σε και θα έχουν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε μια εμπειρία μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ, στην οποία οι ίδιοι έχουν συμβάλλει, διαμορφώνοντας τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα που παρακολουθούν.
  • Μια κοινότητα εκπαιδευτικών και ειδικών της εκπαίδευσης (δάσκαλοι, επιμορφωτές κλπ.), οι οποίοι εμπλέκονται κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εστιασμένης προσπάθειας για τη δια-βίου μάθηση.
  • Ένα Συνέδριο που θα οργανωθεί προς το τέλος του έργου, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, όπου οι άνθρωποι που έχουν συμβάλλει στο έργο, με οποιονδήποτε τρόπο, από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το έργο.

 
Βρείτε μας στο Facebook

Αναζήτηση...

Revit Άρθρα

Delicious