Избор на език

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Форма за вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Съдържание
Чрез създаването на рамка за дистанционно обучение, която да служи като мултифункционална платформа за обучение и комуникация, проектът REVIT ще постигне следните резултати и продукти:
  • Уеб базирана услуга за дистанционно обучение, използваща второ поколение уеб услуги, които позволяват синхронно и асинхронно дистанционно обучение, придържайки се към подходящ педагогически подход.
  • Добре описана и лесна за разбиране и въвеждане методология за използване на рамката за дистанционно обучение между различните образователни сектори, в зависимост от отделните нужди на отдалечените райони. Методологията ще бъде описана в наоските за използване на рамката на дистанционно обучение за деца и възрастни като ще бъдат направени и препоръки за други нива на образование;
  • Ревитализиране на малките и отдалечени училища чрез фокусиране върху ролята на училището като основен център за обучение през целия живот в отдалечената селска общност;
  • Използване на човешкия потенциал в селските и отдалечените райони, например учители или други вдъхновени и напредничави членове на обществото с цел да се помогне както на тях, така и на нас в рамките на този проект да подпомогнем отговарянето на реалните нужди на мнозинството от хората, живеещи в тези общности.
  • База от данни, която да може да се попълва текущо с примерни прототипи на образователни курсове за ученици и възрастни; електронни образователни материали и сценарии за образователни дейности, които включват съдържание генерирано от потребителите чрезс използване на възможностите на уеб 2.0 и обогатяващо първоначалното съдържание създадено от дизайнерите на курсовете;
  • Набор от проучвания и доклади описващи експерименталното приложение на рамката за дистанционно обучение в 5 европейски отдалечени района в партньорските страни (Гърция, Финландия, Полша, България, Кипър) и оценка на цялото начинание;
  • Общност от хора в отдалечените европейски градове, които са имали достъп до дистанционно обучение и са изиграли водеща роля в курсовете, които са посещавали;
  • Общност от обучаващи експерти участвали в дизайна и въвеждането на фокусирана инициатива за дистанционно обучение;
  • Конференция, организирана в края на проекта за представяне на резултатите пред академичната и образователна общност, в която да участват всички хора от партньорските страни, които биха допринесли по всякакъв начин за постигане на заложените цели и за обмена на опит в рамките на проекта.
 
Намерете ни във Фейсбук

Търсене...

Ревит статии

“Вкусно”