Wybór języka

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Formularz logowania


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Cele

Głównym celem projektu jest pokazanie w praktyce, na podstawie dającego się rozszerzyć przykładu, że możliwe jest znaczące uzupełnienie skromnych możliwości edukacyjnych, jakie mają na ogół do dyspozycji mieszkańcy trudno dostępnych i wyspowych terenów Unii Europejskiej. Możliwości takie stwarzają:

(a) nowoczesna edukacja na odległość, oparta na technologii informacyjno-komunikacyjnej, zarówno dla uczniów jak i dorosłych,
(b) zastosowanie podejścia innowacyjnego pod względem technicznym i metodycznym,
(c) wykorzystanie istniejącej infrastruktury w szkołach, którym groziłaby likwidacja i przywrócenie ich funkcjonowania, tak by stały się lokalnym, dostępnym dla wszystkich, wielofunkcyjnym ośrodkiem uczenia się,
(d) nawiązanie współpracy między szkołami, ośrodkami szkoleniowymi, firmami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami; współpracy, która przynosiłaby wzajemne korzyści dając możliwość uczestniczenia w wartościowych zajęciach edukacyjnych i kursach,
(e) stworzenie przykładowych materiałów edukacyjnych, które będą służyć jeszcze po zakończeniu projektu, których inaczej brakowałoby na trudno dostępnych terenach, co mogłoby powodować wykluczenie lub emigrację mieszkańców.


Projekt REVIT ma także na celu:

  • zwiększyć świadomość dotyczącą zagadnień edukacyjnych w mniej uprzywilejowanych rejonach Europy,
  • sprawić, by ludzie mieszkający na trudno dostępnych obszarach nie czuli się zupełnie wykluczeni z „miejskiej” edukacji i stopniowo zdawali sobie sprawę z korzyści, jakie daje kontynuowanie nauki. Projekt da im środki, przy pomocy których mogą zdobyć i uaktualnić swoją wiedzą/umiejętności w miejscu zamieszkania i w ten sposób przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich obywateli Europy,
  • przyczynić się do wykorzystania istniejącej infrastruktury TIK do spełnienia rzeczywistych potrzeb,
  • dostarczyć nowe pomysły w zakresie polityki i praktyki uczenia się na odległość w edukacji szkolnej i edukacji dorosłych,
  • promować długofalową adaptację struktury projektu na potrzeby innych terenów i dziedzin na terenie Europy.

Zatem, aby dać ludziom zamieszkującym odległe tereny wiejskie lepsze możliwości uczenia się przez całe życie, projekt REVIT stworzy Strukturę E-learningu w formie:
•    Konkretnej struktury technologicznej do uczenia się na odległość (DLS). Dzięki niej będzie można wykorzystywać zasoby internetowe na potrzeby e-learningu zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym oraz narzędzia e-learningu 2.0 pozwalające użytkownikom aktywnie zdobywać wiedzę poprzez wyszukiwanie, tworzenie, przechowywanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści edukacyjnych, mówienie innym o swoich potrzebach i rozwiązaniach.
•    Poradnika metodycznego w zakresie e-learningu zawierającego odpowiednie teorie pedagogiczne oraz wskazówki, jak należy opracować, zorganizować i zrealizować kurs przy uszyciu odpowiednich narzędzi TIK.

Ponadto, projekt zakłada sprawdzenie skuteczności zaproponowanej Struktury E-learningu poprzez zastosowanie jej w 5 wybranych odległych miejscowościach Unii Europejskiej.  

 
Odwiedź nas na Facebooku

Szukaj...

Artykuły Revit

Delicious