Kielivaihtoehdot

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Sisäänkirjautumislomake


Salasana unohtunut?
Ei vielä käyttäjätunnusta? Luo tunnus
Hankkeen tavoitteet

Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena on osoittaa käytännön teoilla ja sovellettavalla esimerkillä, että EU:n syrjäseutujen ja saaristoalueiden asukkaille tavallisesti saatavilla olevia kapeita ja joskus merkityksettömiä koulutusmahdollisuuksia on mahdollista ja taloudellisesti järkevää täydentää:

(a) nykyaikaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT) perustuvalla etäopetuksella ja -koulutuksella nuorille oppilaille ja aikuisille
(b) käyttämällä teknisesti ja menetelmällisesti innovatiivista lähestymistapaa
(c) hyödyntämällä muutoin rappeutuvissa kouluissa jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja elvyttämällä ne paikallisiksi ja monikäyttöisiksi oppimiskeskuksiksi kaikkien käyttöön
(d) synnyttämällä koulujen, koulutuskeskusten, yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välille sellaista yhteistyötä, josta on yleistä hyötyä henkilökohtaisesti mielekkäiden koulutustoimintojen ja kurssien muodossa
(e) tuottamalla malliksi hankkeen jälkeenkin käytettävää opetusmateriaalia, jota näillä alueilla ei muuten olisi, ja jonka puute johtaisi syrjäytymiseen tai alueelta poismuuttoon

REVIT-hankkeella pyritään myös täyttämään seuraavat koulutukselliset ja sosiaaliset tavoitteet: 

  • Tietoisuuden lisääminen Euroopan heikoimmassa asemassa olevien alueiden koulutuskysymyksistä
  • Saada syrjäisillä alueilla elävät ihmiset tuntemaan itsensä vähemmän poissuljetuksi kaupunkien ”koulutuksesta” ja synnyttää tietoisuutta opiskelun jatkamisen eduista antamalla heille keinoja, joilla he voivat hankkia ja päivittää tietojaan/taitojaan kotipaikkakunnillaan. Tämä edistää yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien saatavuutta kaikille Euroopan kansalaisille
  • Edistää nykyisen TVT-infrastruktuurin hyödyntämistä vastaamaan todellisia tarpeita
  • Kehittää uusia etäopiskeluideoita koulujen ja aikuiskoulutuksen käytänteisiin ja toimintaperiaatteisiin
  • Edistää pitkällä aikavälillä viitekehyksen mukauttamista muille alueille ja muihin aihepiireihin Euroopan tasolla.

Syrjäisten maaseutualueiden asukkaiden elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien vahvistamiseksi REVIT-hankkeen tavoitteena on kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva etäopiskeluviitekehys, joka sisältää seuraavat asiat: 
•    konkreettiset tekniset puitteet etäopiskelulle (etäopiskelupalvelu), joka hyödyntää toisen sukupolven Internetin tuomaa verkko-oppimisen kehitystä. Palvelu tukee sekä reaaliaikaista video-opetusta että itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, mukaan lukien oppiminen 2.0 -työkaluja ja -ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat proaktiivisesti hakea, luoda, tallentaa, jakaa ja käyttää koulutussisältöjä sekä kommunikoida tarpeitaan ja ratkaisujaan muille. Samalla he hankkivat ja hyödyntävät TVT-taitoja oman oppimisensa tueksi
•    menetelmiä TVT-pohjaiseen etäopiskelujärjestelmään, sopivia pedagogisia lähestymistapoja ja ohjeita syrjäisten yhteisöjen koulutustarpeiden tunnistamiseen tavalla, joka osallistaa yhteisön jäsenet sisältöjen suunnitteluun, kurssien toteutukseen, kehittämiseen, sopivien TVT-työkalujen valikoimiseen ja toteuttamiseen

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kokeilla tätä lähestymistapaa soveltamalla sitä viidellä (5) valitulla Euroopan syrjäisellä maaseutu- ja saaristoalueella hankkeen kumppanimaissa. Tarkoitus on testata ja verrata – jos mahdollista – etäopiskeluviitekehystä nykyisiin perinteisiin opetuskäytänteisiin määrittelemällä tarpeiden ja vastaavien aihepiirien suhteen edustavia testitapauksia, ja kehittää siten  kouluopetusta ja aikuiskoulutusta.
 
Find us in facebook

Etsi...

Revit Articles

Delicious