Избор на език

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Форма за вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Цели

Основната цел на този проект е да покаже, че е икономически възможно да се допълнят в значителна степен оскъдните понякога неподходящи образователни възможности предоставени на хората, живеещи в отдалечените части на Европейския съюз чрез:

(а) модерно дистанционно обучение, както за млади ученици, така и за вързрастни;
(б) използване на иновативни практики за технологичен и методологичен подход;

(в) използване на съществуващата инфраструктура и ревитализиране на иначе упадащите училища за тяхната трансформация в мултидисциплинарни центрове;
(г) изграждане на образователни партньорства между училища, учебни центрове, фирми, организации извършващи проучвания и университети с цел осъществяване на взаимни образователни дейности и курсове;
(д) създаване на примерни обучителни материали, които да бъдат използвани и след края на проекта, които без негово съществуване биха липсвали в съответните региони и биха довели до изолация или миграция на хората.

REVIT цели също така да постигне следните образователни/социални цели:

  • да повиши информираността по отношение на образователните проблеми в по-малко привилегированите райони на ЕС;
  • да накара хората, живеещи в по-отдалечените райони да се почувстват интегрирани в “градския” тип образование чрез по-голяма запознатост с ползите от практиките на обучение през целия живот, които те биха могли да натрупат в техните родни градове. Това би допринесло за разрешаване на проблема на равен достъп до образователни услуги на всички граждани на ЕС;
  • да допринесе за използването на съществуващата инфраструктура за адресиране на реалните нужди;
  • да допринесе за нови идеи за дистанционно обучение в училищните практики и политики;
  • да промотира дългосрочната адаптация на рамката в други сфери на Европейско ниво.

За да повиши броя на възможностите за обучение през целия живот на хората, живеещи в отдалечени райони, проектът REVIT цели да създаде рамка за електронно дистанционно обучение под формата на:

•    конкретна технологична рамка за дистанционно обучение, използвайки второ поколение уеб програми за електронно обучение, поддържащи както синхронни, така и асихронни методи, включително e-Learning 2.0 инструменти, които позволяват на потребителите да бъдат про-активни, търсещи, създаващи, запазващи, споделящи техните нужди и начини за справяне с проблеми с другите потребители докато трупат допълнителни ИКТ умения в процеса на своето обучение;
•    пакет от методологии на базата на схема за дистанционно обучение, подходящи педагогически методи и насоки за идентифициране на образователните нужди в по-изолираните общности с участието на неговите членове, за изготвяне и представяне на курсовете, за разработване и избор на подходящи информационни инструменти и тяхното приложение на практика.

Също така, проектът цели да експериментира този подход чрез неговото приложение в пет (5) избрани Европейски отдалечени райони в партньорски страни, за да се тества и сравни, където е възможно рамката с традиционните образователни практики, чрез определяне на репрезентативни тестови случаи въз основа на нуждите и съответните действия за подобряване на училищната среда.


 

 
Намерете ни във Фейсбук

Търсене...

Ревит статии

“Вкусно”