Wybór języka

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Formularz logowania


Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Skrócony opis projektu

Obywatele Europy mieszkający na oddalonych terenach wiejskich są często wyłączeni z głównego nurtu zajęć edukacyjnych, łatwo dostępnych dla mieszkańców większych miast. Zarówno uczniowie jak i dorośli mają mniejsze możliwości uczenia się przez całe życie.

Głównym celem projektu jest pokazanie w praktyce, na podstawie dającego się rozszerzyć przykładu, że możliwe jest znaczące uzupełnienie skromnych możliwości edukacyjnych, jakie mają na ogół do dyspozycji mieszkańcy trudno dostępnych i wyspowych terenów Unii Europejskiej. Możliwości takie stwarzają:

  • nowoczesna edukacja i szkolenie na odległość, oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej, zarówno dla uczniów jak i dorosłych,
  • zastosowanie podejścia innowacyjnego pod względem technicznym i metodycznym,
  • wykorzystanie istniejącej infrastruktury w szkołach, którym groziłaby likwidacja i przywrócenie ich funkcjonowania, tak by stały się lokalnym, dostępnym dla wszystkich,       wielofunkcyjnym ośrodkiem uczenia się,
  • nawiązanie współpracy między szkołami, ośrodkami szkoleniowymi, firmami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami; współpracy, która przynosiłaby wzajemne korzyści dając możliwość uczestniczenia w wartościowych zajęciach edukacyjnych i kursach,
  • stworzenie przykładowych materiałów edukacyjnych, które będą służyć jeszcze po zakończeniu projektu, których inaczej brakowałoby na trudno dostępnych terenach, co mogłoby powodować wykluczenie lub emigrację mieszkańców.

Aby osiągnąć ten cel zostanie stworzona i wdrożona innowacyjna Struktura E-lerningu. Będzie ona oparta na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi 2.0, takich jak blogi, wiki, sieci społecznościowe, podkasty oraz inne. Wymienione narzędzia mają służyć zwiększeniu skuteczności i atrakcyjności procesu edukacji i zachęcać do uczenia się przez całe życie. Ponadto wykorzystanie e-learningu przyczyni się do zniwelowania różnic w dostępie do informacji ze względu na położenie geograficzne oraz przyczyni się do podniesienia świadomości przynależności do Społeczności Europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości językowej i kulturowej.

W projekcie rozwijana jest własna, autorska metodologia szkoleń kompleksowych, dostosowanych do potrzeb konkretnego odbiorcy, opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem:

  • umożliwienia członkom społeczności wiejskich z daleko położonych miejscowości określenia własnych potrzeb edukacyjnych,
  • umożliwienia edukatorom opracowania, stworzenia i dostarczenia odpowiednich materiałów szkoleniowych,
  • wykorzystania serwisu internetowego, który dostarczy narzędzi do zamieszczania kursów, zarządzania nimi, udostępniania i uzyskiwania informacji, tworzenia i przechowywania materiałów edukacyjnych. Będzie również narzędziem do nawiązywania kontaktów i funkcjonowania ogólnokrajowych i międzynarodowych sieci społecznościowych, tworzących się wokół wspólnych problemów edukacyjnych,
  • zestawu sprawdzonych modelowych kursów i materiałów dostępnych dla innych zainteresowanych społeczności.


Struktura E-lerningu uwzględnia specyfikę edukacji szkolnej i kształcenia dorosłych, ale także możliwość zaadaptowania i wykorzystania jej na innych etapach edukacji (szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe), jak również daje możliwość zaspakajania potrzeb zidentyfikowanych w wyniku realizacji projektu.

 
Odwiedź nas na Facebooku

Szukaj...

Artykuły Revit

Delicious