Kielivaihtoehdot

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Sisäänkirjautumislomake


Salasana unohtunut?
Ei vielä käyttäjätunnusta? Luo tunnus
Projektin yhteenveto
Syrjäisillä maaseutu- tai saaristoalueilla elävillä eurooppalaisilla ei ole usein pääsyä samanlaisiin yleisopetuksen koulutustoimintoihin, joita puolestaan suurissa kaupungeissa asuville ihmisille on helposti saatavilla. Syrjäseuduilla on vähemmän mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä nuorille oppilaille että aikuisille.

Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena on osoittaa käytännön teoilla ja sovellettavalla esimerkillä, että EU:n syrjäseutujen ja saaristoalueiden asukkaille tavallisesti saatavilla olevia kapeita ja joskus merkityksettömiä koulutusmahdollisuuksia on mahdollista ja taloudellisesti järkevää täydentää:

  • nykyaikaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT) perustuvalla etäopetuksella ja -koulutuksella nuorille oppilaille ja aikuisille
  • käyttämällä teknisesti ja menetelmällisesti innovatiivista lähestymistapaa
  • hyödyntämällä muutoin rappeutuvissa kouluissa jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja elvyttämällä ne paikallisiksi ja monikäyttöisiksi oppimiskeskuksiksi kaikkien käyttöön
  • synnyttämällä koulujen, koulutuskeskusten, yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välille sellaista yhteistyötä, josta on yleistä hyötyä henkilökohtaisesti mielekkäiden koulutustoimintojen ja kurssien muodossa
  • tuottamalla malliksi hankkeen jälkeenkin käytettävää opetusmateriaalia, jota näillä alueilla ei muuten olisi, ja jonka puute johtaisi syrjäytymiseen tai alueelta poismuuttoon

Tämän päämäärän saavuttamiseksi hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva etäopetusviitekehys, joka sisältää ja hyödyntää uusia etäopiskelumahdollisuuksia. Näitä ovat erityisesti oppiminen 2.0 -työkalut ja -ominaisuudet (esim. blogit, wikit, sosiaaliset verkostot ja podcasting), joita tieto- ja viestintätekniikan web 2.0 -kehitys on synnyttänyt. Viitekehyksen on tarkoitus lisätä keskinäistä vuorovaikutusta, informaation luomista, jakamista ja uudelleenkäyttöä tarjotakseen hyödyllisiä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on muokata syrjäseutujen paikallista mentaliteettia unohdettujen alueiden ylikatsotuista asukkaista Euroopan kansalaiseksi, kunnioittaen kuitenkin kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Hankkeen puitteissa kattavaa, avointa, oppijalähtöistä ja TVT-pohjaista etäopetusviitekehystä varten kehitetään menetelmiä, joiden avulla:

  • syrjäisten maaseutuyhteisöjen asukkaat voivat tunnistaa oppimistarpeitaan
  • opettajat voivat suunnitella, luoda ja toteuttaa sopivaa oppimateriaalia
  • luodaan nettipohjainen etäopiskelupalvelu, joka tarjoaa työkaluja kurssien perustamiseen ja hallinnointiin; opetussisältöjen käyttöön, hakemiseen, luomiseen ja tallentamiseen; sosiaalisia välineitä yhteisiä koulutustavoitteita omaavien online-yhteisöjen perustamiseen ja niiden väliseen vuorovaikutukseen sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti
  • kehitetään testattuja mallikursseja ja materiaaleja, jotka ovat saatavilla muille kiinnostuneille yhteisöille

Hanke on kohdistettu kouluopetukseen ja aikuiskasvatukseen, mutta etäopiskeluviitekehyksen avoimuuden ansiosta sitä on mahdollista mukauttaa muihin tarpeisiin ja muille koulutustasoille (ammatillisessa tai korkeakoulutuksessa). Muut käyttötarkoitukset kirjataan hankkeen puitteissa tehtäviin tutkimuksiin ja raportteihin.
 
Find us in facebook

Etsi...

Revit Articles

Delicious