Επιλογή Γλώσσας

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Φόρμα Σύνδεσης


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Περίληψη του έργου
Οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, δεν έχουν συνήθως τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι μεγαλύτερων πόλεων. Τόσο οι νέοι μαθητές, όσο και οι ενήλικες των περιοχών αυτών, έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες για μάθηση.

Ο κύριος στόχος του έργου αυτού, είναι να αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι δυνατόν και οικονομικά εφικτό να αυξήσουμε ουσιαστικά τις λιγοστές και συχνά άστοχες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που κατά κανόνα παρέχονται στους κατοίκους τον απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της ΕΕ: 

  • μέσα από τη σύγχρονη, βασισμένη στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση για τους μικρούς μαθητές και ενήλικους κατοίκους
  • μέσα από μια τεχνολογικά και μεθοδολογικά καινοτόμο προσέγγιση
  • με την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής σε σχολεία που σταδιακά εγκαταλείπονται και ερημώνουν και την αναζωογόνηση της λειτουργίας τους, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς πυρήνες μάθησης για όλους
  • με την ανάπτυξη συνεργασίας για μαθησιακούς σκοπούς, μεταξύ σχολείων, κέντρων επιμόρφωσης, εταιριών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, με κοινό στόχο και όφελος εποικοδομητικά μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • με τη δημιουργία δειγμάτων εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα ισχύει και πέραν του τέλους του έργο

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, το παρόν έργο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός βασισμένου στις ΤΠΕ, εξ αποστάσεως μάθησης πλαισίου, το οποίο θα ενσωματώνει και θα αξιοποιεί τις νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κυρίως τα εργαλεία και τις λειτουργίες e-Learning 2.0 (π.χ. blogs, wikis, λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης, podcasting) τα οποία έχουν προκύψει από τις εξελίξεις που αφορούν στο Web 2.0, στο χώρο των ΤΠΕ, και σχετίζονται με την αλληλεπίδραση, τη δημιουργία, το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας για τη δια-βίου μάθηση, η οποία θα συμβάλει στον μετασχηματισμό της νοοτροπίας της απομακρυσμένης κοινότητας, από αυτή ενός λησμονημένου κατοίκου μιας ξεχασμένης περιοχής, σε αυτήν ενός ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, με σεβασμό προς τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές.

Συνεπώς, στο έργο αναπτύσσονται μεθοδολογίες για ένα συνολικό, ανοικτό, μαθητο-κεντρικό, βασισμένο στις ΤΠΕ, πλαίσιο εξ αποστάσεως μάθησης, το οποίο:

  • επιτρέπει στους κατοίκους μιας απομακρυσμένης και γεωγραφικά αποκλεισμένης κοινότητας να προσδιορίσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες
  • επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να παραδώσουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
  • προσφέρει μια δικτυακή Υπηρεσία εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η οποία παρέχει εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση μαθημάτων, για την πρόσβαση και ανάκτηση, τη δημιουργία και αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού, κοινωνικά εργαλεία για την επικοινωνία με άλλες κοινότητες και τη δημιουργία ευρύτερων συνδεδεμένων κοινοτήτων στο διαδίκτυο, με κοινές εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • έναν αριθμό πρότυπων μαθημάτων που έχουν υλοποιηθεί, και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για άλλες κοινότητες που ενδιαφέρονται για τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύονται.


Το έργο απευθύνεται στη Σχολική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ωστόσο, επειδή το εξ αποστάσεως μοντέλο που προτείνεται είναι ανοικτό στη σύλληψή του, υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί και να προσαρμοστεί και για άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (Επαγγελματική, Τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 
Βρείτε μας στο Facebook

Αναζήτηση...

Revit Άρθρα

Delicious