Избор на език

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Форма за вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Обосновка на проекта
Европейските граждани, живеещи в отдалечени селски или „островни” региони, често остават изключени от основните обучителни дейности, които са лесно достъпни за хората от големите градове. Ограничени са възможностите за обучение през целия живот, както на учениците, така и на възрастните.

От друга страна, в тези местности могат да се видят добри малки училища, обикновено оборудвани добре с компютри, закупени с финансиране от Европейски програми, и с млади учители в началото на техните кариери, които са готови да предоставят най-доброто от себе си за местното образование и за тяхното лично развитие.

Този проект цели да съживи малките и отдалечени училища чрез пълноценно използване на техните бази, технологична инфраструктура и човешки ресурси за предоставяне на достъп до схеми за дистанционно образование и за тяхното запознаване с добре структурирани образователни дейности и материали в сферите на интерес (земеделие, ежедневие, готварство, обучение по чужди езици, компютри и основни интернет умения).

 
Намерете ни във Фейсбук

Търсене...

Ревит статии

“Вкусно”