Избор на език

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Форма за вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
Резюме на проекта
Европейските граждани, живеещи в отдалечени селски или „островни” региони, често остават изключени от основните обучителни дейности, които са лесно достъпни за хората от големите градове. Ограничени са възможностите за обучение през целия живот, както на учениците, така и на възрастните.

Главната цел на проекта е да покаже на практика и чрез съпоставим пример, че е възможно и икономически постижимо да бъдат интензифицирани оскъдните и понякога неадекватни обучителни възможности, които са предложени на жителите на отдалечени и „островни” ЕС реигони:

  • чрез модерно ИКТ-базирано дистанционно обучение, както за ученици, така и за възрастни обучаеми;
  • чрез използване на цялостен иновативен технологичен и методологичен подход;
  • чрез използване на съществуващата инфраструктура в иначе западащи учебни заведения и ревитализиране на техните дейности с цел да се превърнат в много-целеви местни обучителни центрове, достъпни за всички;
  • чрез изграждане на обучаващи се партньорства между училища, обучителни центрове, фирми, изследователски центрове и университети, за взаимната полза от предлагането на адекватни обучителни курсове и дейности;
  • и на последно място, но не по важност, чрез изработване на примерни обучителни материали, които липсват в целевите региони и чиято липса води или до изключване или до миграция на местно население.
Продължава...
 
Намерете ни във Фейсбук

Търсене...

Ревит статии

“Вкусно”